Connect&Learn®

Connect & Learn® és un programa de formació estructurat.

Ofereix presentacions detallades i actualitzacions tècniques sobre els nostres productes de fons, les seves estratègies d’inversió, les seves últimes posicions, els últims rendiments i altres informacions de producte actualitzades als nostres distribuïdors (inclosa la xarxa de Consultors de Banca Personal) dintre d’un sistema interactiu.