Per aconseguir un procés d’R+D efectiu i seguir el ritme d’altres participants del mercat, MIL ha identificat la innovació oberta com a solució per als objectius següents:

  • Centralitzar la creació en una única unitat
  • Mantenir un model comercial d’operacions i experiència descentralitzat

Hem donat, al nostre personal, la flexibilitat per innovar a través del MedLab®. Hem de reconèixer que no totes les idees funcionen, però en els mercats en ràpida evolució en el qual operem és bàsic, per a la sostenibilitat del negoci, que hi hagi un flux constant de noves idees i que disposem de la capacitat de portar-les a la pràctica si són factibles o de rebutjar-les si no funcionen.

El MedLab® és un grup de treball interDepartamental dedicat a gestionar i desenvolupar propietat intel·lectual i innovació dins de la companyia, tot donant prioritat a les iniciatives d’R+D i a les activitats d’innovació. La companyia té la sort de comptar amb un centre d’R+D que gestiona i administra el know-how (PI i patents) en un món en el qual els coneixements tenen una distribució molt àmplia. El centre fa més fàcil la innovació tot fent de pont, oferint els serveis i la transferència de coneixements necessaris per unir els diferents equips. Aquesta unitat s’alimenta d’idees de tota l’organització i desenvolupa i personalitza idees de diferents clients partir del know-how i de l’experiència d’adaptar les idees als productes o als serveis en diferents mercats i jurisdiccions.

El MedLab® fomenta la generació d’idees: les idees surten del MedLab® amb la col·laboració de totes les unitats de l’empresa i amb la col·laboració externa de socis estratègics. El MedLab® facilita la conversió d’aquestes idees, en fa una selecció, hi posa un filtre, la finança inicialment i desenvolupa la idea fins a aconseguir uns primers resultats. A més, el MedLab® facilita la difusió d’aquestes idees i fomenta que la informació arribi a tota la companyia.

Col·laboració amb experts externs

Tot i que el MedLab® té una estructura àgil i flexible d’especialistes en innovació, compta, a més, amb fonts i competències addicionals dels millors experts externs i amb socis que disposen d’una gran capacitat per identificar solucions innovadores.

Tradicionalment, les empreses generen innovació internament, a través de l’esforç creatiu dels seus equips.

No obstant això, no sempre n’hi ha prou per sostenir l’avantatge competitiu i, per tant, el MedLab® també recorre al proveïment participatiu (crowdsourcing), que aporta valor al procés d’innovació a través de diferents vies:

  • Aprofitar la capacitat intel·lectual d’altres persones
  • Confiar en experts en disciplines específiques
  • Rebre informació diferent (idees, solucions, propostes, etc.)

El procés

El MedLab® orquestra una col·lecció d’idees, inclòs el procés de crowdsourcing, l’avaluació i la classificació. Només acabarà sobrevivint la millor idea, la que superarà el dur procés de selecció intern. Nosaltres considerem que el crowdsourcing és un potent accelerador que ens permet mesurar el nostre nivell pel que fa al mercat i recollir idees molt ràpidament.

El MedLab® crea el seu mercat d’innovació obert en què harmonitza diferents interessos per desenvolupar idees innovadores. Per aquesta raó, els esforços de xarxa del MedLab® reuneixen les millors fonts del Dublin Innovation Hub per crear la col·laboració pensada per aconseguir la innovació.

El procés de col·laboració per a desenvolupar conceptes innovadors permet que cada part es pugui centrar en els seus punts forts alhora que fomenta els de l’altra part, tot creant unes sinergies que, en última instància, beneficien els clients, tot desenvolupant una innovació màxima.

El MedLab® ha adoptat una plataforma de col·laboració anomenada Centraldesktop. Es tracta d’una plataforma digital de col·laboració completa i en el núvol que ofereix suport a la innovació. Centraldesktop permet:

  • Posar en contacte les persones i compartir informació ràpidament
  • Gestionar arxius i grans volums de dades
  • Automatitzar processos o informes.
  • Facilitar un accés fàcil a les dades a través dels dispositius mòbils

Una de les iniciatives generades pel MedLab® ha estat la millora dels serveis de suport que s’ofereixen als clients i a les parts implicades. El MedLab® ha creat el servei de suport Connect&Learn™, que permet rebre una anàlisi detallada dels productes de MIL, inclosa l’estratègia d’inversió posada en pràctica. Tot plegat permet que la xarxa de vendes dels nostres distribuïdors estigui sempre informada sobre els continguts tècnics i el rendiment dels nostres productes.

Aquesta eina permet que la nostra xarxa estigui informada, tingui interès i pugui obtenir interpretacions simples i clares de les condicions del mercat o d’esdeveniments específics, tot destacant les oportunitats i els beneficis dels productes en resposta a les condicions del mercat.

A més a més, també s’ha creat una publicació trimestral, MedRadar, amb l’objectiu d’oferir una guia de les perspectives de mercat i definir els possibles escenaris per tal d’identificar els productes més adequats segons el perfil de risc del client.