Mediolanum International Life dac. (MIL) és una entitat dedicada a les assegurances de vida privades limitades i compta, també, amb un centre de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) de producte (MedLaB®) per a productes d’assegurança de vida del Grup Mediolanum.

A través de les seves filials d’Itàlia, d’Espanya i d’Alemanya, MIL distribueix productes d’inversió fetes a mida en forma d’assegurances de vida unit linked. Per mitjà d’un complex procés d’R+D, MIL crea i fa el seguiment dels seus productes i serveis personalitzats en resposta a les necessitats dels clients, un procés que és possible gràcies a una eina d’anàlisi i quantificació del rendiment de les pòlisses que s’ha desenvolupat internament. MIL és pioner en qüestions de protecció de la Propietat intellectual (PI) en el sector de les assegurances de vida i, a més a més, té un paper molt actiu i està molt implicada en la creació de bones pràctiques que modelin aquest mercat en evolució. 

Missió

La nostra missió és ser un creador de productes d’assegurança de vida eficient, rendible, que respongui com cal i que sigui responsable. Tot sumant els coneixements externs i les habilitats tècniques internes, desenvolupem productes innovadors nous i competitius en els mercats amb els quals treballem.

Valors
En la satisfacció dels clients
Tot ho fem pensant en els clients.
En la innovació
L’adaptació als canvis del mercat.
En els productes d’alta qualitat
La transparència de les solucions que preparem.
En el valor de les relacions
Relacions personals i professionals i en l’esperit de cooperació.
Visió
Mediolanum International Life dac. continuarà centrada en les necessitats dels clients i intentarà cumplir els criteris més rigurosos de qualitat per els nostres productes d’assegurança. Tenim tres pilars bàsics.
Els productes com a solució
volem ser proveïdors de solucions mitjançant la creació de productes però també volem fer-ne un manteniment, tenir-ne cura de manera continuada: volem evolucionar amb els productes.
Els clients, el centre
volem centrar-nos en les necessitats del client i fer un seguiment de la qualitat dels productes.
La confiança a través de la transparència
volem generar confiança mitjançant una bona comunicació sobre els nostres productes i un posicionament actiu i entenedor.