Connect & Learn®

Connect & Learn® és un programa de formació estructurat mitjançant el qual l’equip de gestió d’inversions de Mediolanum Asset Management Limited ofereix presentacions detallades i actualitzacions tècniques sobre els nostres productes de fons, les seves estratègies d’inversió, les seves últimes posicions, els últims rendiments i altres informacions de producte actualitzades als nostres distribuïdors (inclosa la xarxa Consultors de Banca Personal) dintre d’un sistema interactiu.