MedRadar®

MedRadar® és una publicació trimestral que ofereix als nostres distribuïdors (i a la xarxa Consultors de Banca Personal) la perspectiva de Mediolanum Asset Management Limited sobre les condicions de mercat actuals, els riscos i les oportunitats. MedRadar® és una guia sobre les perspectives de mercat actuals, defineix els possibles escenaris i identifica els productes més adequats segons el perfil de risc del client. MedRadar® s’ha dissenyat perquè els clients puguin crear interpretacions simples i clares de les condicions del mercat o d’esdeveniments específics, tot destacant les oportunitats i els beneficis dels productes en resposta a les condicions del mercat.