Finances sostenibles

El Grup Mediolanum entén la sostenibilitat com una part integral de la seva cultura i un dels elements fonamentals del seu model de negoci. Com a membres del Grup Mediolanum, a MIL creiem que incorporar la sostenibilitat en la nostra activitat comercial generarà valor afegit a llarg termini i ens ajudarà a fer realitat la visió i els valors en què creiem.

La nostra visió se situa en la línia del pla d’acció definit per la Comissió Europea amb l’objectiu de reforçar el paper de les finances en la creació d’una economia eficient que també assoleixi objectius mediambientals i socials.

La sostenibilitat és una elecció estratègica que es materialitza per a les empreses del Grup Mediolanum en unes directrius fonamentals compartides i en un enfocament de la inversió responsable que combina objectius econòmics i de rendibilitat amb factors ESG (Environmental, Social i Governance - Ambientals, socials i de governança) a l’hora d’analitzar i gestionar les solucions d’inversió. 

El procés d’inversió de MIL

Mediolanum International Life DAC (en endavant, «MIL») té autorització per emetre productes d’assegurança de vida i és responsable de la gestió i administració generals d’aquests productes. MIL ha designat com a gestor d’inversions Mediolanum International Funds Limited (MIFL), una societat del grup.

A MIFL, entenem la «inversió responsable» com la integració de criteris de sostenibilitat, inclosos els factors ambientals, socials i de governança (ESG), el risc en termes de sostenibilitat i la titularitat activa, és a dir, la voluntat d’impulsar un canvi mitjançant la implicació i el vot per representació en les societats participades, durant el procés de presa de decisions d’inversió.

Aquest enfocament és aplicable a tots els seus clients, inclosos els fons gestionats per MIFL i els clients que no són fons i que han contractat MIFL com a gestor discrecional de cartera (és a dir, MIL).

Els criteris ambientals, socials i de governança (ASG) són part integral dels valors i la cultura del Grup Mediolanum. Aquests valors també estan integrats en el procés d’inversió de MIFL. Un aspecte central de la inversió de MIFL consisteix a analitzar la capacitat de cada inversió per crear valor, mantenir-lo i protegir-lo, de manera que se’n garanteixin els resultats. A més, MIFL també adopta una política d’inversió responsable que té com a principal objectiu la integració dels criteris ASG i la titularitat activa, incloses la participació i votació amb l’objectiu de millorar el rendiment en aquestes àrees.

MIFL ha adoptat els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i treballa per complir-los. L’any 2020, MIFL va decidir prioritzar tres ODS adreçats al clima (el 7, el 12 i el 13) per tal d’avaluar els actius gestionats i millorar-los a llarg termini, atès que l’emergència climàtica és un problema evident i urgent que cal abordar. Mitjançant la implicació amb els gestors, MIFL espera impulsar millores en aquests tres ODS específics.

Sustainability tiles

 

Per tal de mesurar i supervisar l’impacte de MIFL com a entitat en aquests tres ODS, hem seleccionat cinc indicadors d’Impacte Advers Principal (IAP) associats amb aquests ODS. Es tracta dels següents: 

  1. ·       Emissions de carboni 
  2. ·       Petjada de carboni 
  3. ·       Intensitat dels GEH 
  4. ·       Percentatge de consum i producció d’energia no renovable 
  5. ·       Índex de residus perillosos (si correspon) 

MIFL, a més, ha triat un sisè indicador IAP, que és la diversitat de gènere en el Consell d’Administració, el qual, tot i que no està associat amb els tres ODS seleccionats, pertany a una àrea important en què vol propiciar un canvi.

Mitjançant la supervisió periòdica i activa d’aquests sis indicadors, MIFL buscarà la implicació indirecta a través dels gestors dels seus mandats, o directa a través dels seus equips de valors únics, per fer possible la millora al llarg del temps.

MIFL també es proposa reduir els efectes negatius que puguin tenir les seves decisions inversores en els factors de sostenibilitat. Per això, considera els IAP com una part del procés d’inversió. Aquests efectes es poden produir en diferents àrees, com ara en qüestions mediambientals, socials, laborals, de drets humans i relacionades amb la corrupció i el suborn.

Política d’exclusió de MIL

El grup Mediolanum ha implementat una política d’exclusió aplicable a totes les entitats del grup i a tots els actius del grup. Aquesta política d’exclusió s’ajusta a la nova legislació, LEGGE 9 Dicembre 2021 -n. 220, aprovada pel parlament italià i que va entrar en vigor l’1 de gener de 2023. L’objectiu de la política d’exclusió és prohibir les inversions en empreses implicades en el finançament, la producció, l’ús, la venda, la distribució, la importació, l’exportació o la transferència de mines antipersonals, municions i submunicions en clúster. La implementació d’aquesta política representa el compromís constant del grup d’invertir de manera responsable, d’alinear-se amb les obligacions normatives i legislatives en evolució i de centrar-se en la sostenibilitat a tots els nivells del grup Mediolanum.

D’acord amb la nova legislació i política de grup, MIFL ha implementat una política d’exclusió que cobreix les inversions directes i els delegats.

Divulgacions importants

MIL compleix la definició de Participant en el Mercat Financer (en endavant, «PMF») del Reglament de Divulgació de les Finances Sostenibles (en endavant, «SFDR», per les sigles en anglès). En virtut de l’SFDR, MIL té l’obligació de publicar una sèrie d’informacions en el seu lloc web. La declaració que s’adjunta s’ha elaborat per complir els requisits de l’SFDR.